top of page

ינואר 2017

מנהל מיוחד בפשיטת רגל

בהתאם לסעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל בסמכותו של כונס הנכסים הרשמי למנות מטעמו נאמן/ מנהל מיוחד בכל תיק של פשיטת רגל.

מינוי נאמן/המנהל המיוחד נעשה עפ"י כתב מינוי ומאושר בד"כ בבית משפט של פשיטת רגל.

נאמן/ מנהל מיוחד שהוא בד"כ עו"ד או רו"ח אשר קיבל את כתב המנוי לאחר שנבדק ואושר ע"י כונס נכסים הרשמי ומצוי במסגרת מאגר.

סעיף 18ג לפקודת פשיטת רגל מפרט את סמכויותיו של המנהל המיוחד בפשיטת רגל.

  • ביצוע חקירות של החייב וגם של צדדים שלישיים.

  • דרישה לקבלת מסמכים ומידע מכל אדם.

  • בדיקת תביעות חוב שהוגשו כנגד החייב והכרעה בהן, ייצוג אינטרס החייב בהליכי ערעור על הכרעה בתביעות חוב.

  • גיבוש המלצה לבית המשפט של פשיטת רגל ביחס לחייב.

  • המנהל המיוחד יהיה המשיב לכל בקשה מטעם צד ג' או מטעם החייב.   

  • איתור ותפיסת נכסים של החייב.

  • המנהל המיוחד מגיש לביהמ"ש של פשיטת רגל תסקיר מפורט ובו נסיבות ההסתבכות הכלכלית של החייב, מידת תום הלב של החייב ביצירת החובות, האופן שבה עומד בדרישות הליך פשיטת הרגל כגון: הגשת דוחות דו חודשיים ותשלום התשלומים החודשיים.

 

בעת המינוי על המנהל המיוחד להפקיד ערובה לקיום התחייבויותיו.

שכר טרחה של המנהל המיוחד נקבע ע"י כונס הנכסים הרשמי ונלקח מתוך קופת הכינוס של הליך פשיטת הרגל.

 

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page