top of page

ינואר 2017

זכויות עובדים בפשיטת רגל של מעסיק ובעת פירוק תאגיד/ חברה/ עמותה

לא אחת קורה כי חברה או עסק עצמאי נקלע לחדלות פירעון ועקב כך נכנס להליכי פירוק במקרה של תאגיד/חברה/עמותה או פשיטת רגל במצב של עסק עצמאי.

העסק או תאגיד המצוי בקשיים כספיים מעסיק עובדים שכירים ונותר חייב להם כספים וזכויות.

לשם כך נחקק חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד בשנת 1975 על מנת להגן על כל אותם עובדים שכירים שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מהקשיים אליהם נקלע בית העסק שלהם.

החוק מקנה לעובד שכיר שמעבידו פשט רגל או הגיע לידי פירוק במקרה של תאגיד/חברה את האפשרות לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלה בגין שכר עבודה אשר לא שולם לו, פיצויי פיטורים שהמעביד נותר חייב לעובד וכן להשלמת חוסרים בקופת הגמל לפי התקרה הקבועה בחוק.

 

מי זכאי לקבלת גמלה?

עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל, במקרה של חברה או עמותה ניתן צו פירוק ע"י ביהמ"ש של פשיטת רגל, קופת גמל וזאת במידה וקיים חוב בקופת הגמל שהעובד מבוטח בה. חבר אגודה שיתופית שהיה חבר במשך 7 שנים במושב שיתופי או בקיבוץ וכן גם יורשיו של עובד שנפטר בינתיים למצער ולא הספיק לקבל את הגמלה המגיעה לו. עובדים זרים ועובדים מהשטחים בכפוף לאשרת שהייה חוקית.

 

מתי העובד יכול להגיש תביעה?

ניתן להגיש תביעה לקבלת גמלה לכונס נכסים הרשמי ו/או מנהל מיוחד בתוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס או צו הפירוק במקרה של תאגיד כפוף לטופס מאומת בתצהיר ומסמכים נלווים לכך ומומלץ לעמוד בלוח זמנים זה.

 

אילו מסמכים צריך להגיש לקבלת גמלה?

טופס תביעת חוב, תלושי שכר אחרונים, צילום צ'ק, אסמכתאות לתביעת חוב, תצהיר תומך ומסמכים להוכחת תביעת חוב.

 

מה קורה עם עובד שנפטר?

שאיריו של העובד הנפטר שהגיש תביעת חוב לקבלת גמלה ובינתיים נפטר למרבית הצער זכאים בכפוף לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה לקבל את הגמלה במקומו.

 

האם עובדים זרים או עובדי שטחים זכאים לקבל גמלה במצב של פירוק/פשיטת רגל?

בעיקרון כן, בכפוף לכך שיהיו בעלי אשרות שהייה ועבודה כחוק.

 

מהם התנאים לקבלת הגמלה?

1. ניתן צו פירוק לתאגיד/עמותה/חברה או ניתן צו כינוס של מעסיק פרטי ע"י ביהמ"ש של פשיטת רגל.

2. בית המשפט מינה נאמן או מפרק או מנהל מיוחד.

3. אישור הנאמן או מפרק או מנהל מיוחד.

 

מה גובה הגמלה המשולמת לעובד?

הגמלה כוללת את סכומי שכר העבודה המגיעים לעובד ואשר לא שולמו ע"י המעסיק וכן סכום פיצוי הפיטורין אשר אין להם כיסוי בקופת הגמל. הגמלה תשולם לעובד עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק והמתעדכן מעת לעת שהוא 10 פעמים השכר הבסיסי.

 

מהם מרכיבי הגמלה המגיעה לעובד?

שכר עבודה, פדיון ימי חופשה בכפוף להוראות חוק חופשה שנתית, דמי הבראה עבור דמי הבראה שלא שולמו לעובד עד למועד הפסקת עבודתו ולא יותר מהשנתיים האחרונות, ביגוד, תמורת הודעה מוקדמת לפי הלכה שנקבעה בביהמ"ש העליון בע"א 10961/04 המוסד לביטוח לאומי נ מתן גוטר ואח', הפרשות לקופת גמל , פיצויי פיטורין במצב בו העובד אינו מבוטח בקופת הגמל המכסה לו את פיצויי הפיטורים בהסכם קרן פנסיה מקיפה אזי הביטוח הלאומי ישלם או ישלים את החסר, ביגוד, משכורת 13, דמי חגים.

 

חברה שהפסיקה את פעילותה ונותרת חייבת כספים ולא ניתן צו פירוק, מה עושים?

במקרה זה מתאגדים העובדים להגיש לביהמ"ש המחוזי שבתחום השיפוט בו רשומה החברה בבקשת פירוק מנומקת בצירוף תצהיר מאומת בפני עו"ד, תשלום אגרה ונסח חברה מרשם החברות.

 

ניתן לחברה צו פירוק ולא נתמנה מפרק, מה עושים?

כונס הנכסים הרשמי הוא המפרק הקבוע של החברה והוא ממנה מנהל מיוחד מתוך מאגר של עו"ד ורו"ח  לבדיקת תביעות החוב של העובדים. כל עובד יידרש לשלם אגרה ע"ס 309 ₪ (משתנה מעת לעת) המנהל המיוחד מחויב להגיש תשובתו בתוך 90 ימים.

 

האם מגיעים לעובד הפרשי ריבית והצמדה?

לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד לתשלום ע"י המוסד לביטוח לאומי. לפי החוק אין זכאות לקבלת ריבית.

 

מהו הבסיס לחישוב פיצויי פיטורין?

שכר עבודה(משכורת) ולא פחות משכר המינימום ובהתאם להיקף משרה, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר, תוספת מקצועית, רכיבי שכר אחרים במידה ועומדים בדרישות החוק והפסיקה.

 

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page