top of page

נובמבר 2016

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל

החל מיום 1.9.2013 נכנסה לתוקף הרפורמה החדשה בפשיטת רגל וזאת לאור ריבוי מקרי פשיטת הרגל וחוסר היכולת של המערכת המשפטית לרבות בתי המשפט ומשרדי כונס הנכסים הרשמי להתמודד עם התיקים הרבים והעומס הרב המתלווה לכך. בעבר, תיק פשיטת רגל יכול היה להימשך במשך מספר שנים ללא מגבלה של זמן, כך מצאו עצמם חייבים נותרים בהליכים משפטיים שכמעט ואינם מסתיימים ותעיד הסטטיסטיקה הבאה לפיה בשנים 2003-2010 ניתנו בביהמ"ש המחוזיים ברחבי הארץ 23,406 צווי כינוס קרי, צו לפתיחת הליך פשיטת רגל, מהם רק 29% בלבד, דהיינו, 6805 תיקים הסתיים בהפטר או בהסדר. ב22% מהתיקים (5166 תיקים) הושלכו החייבים מהליך פשיטת הרגל עקב חוסר תום לב או מסיבה אחרת והיתר 49% עודם תלויים ועומדים. נוכח האמור לעיל גיבש כונס הנכסים הרשמי פרופ' דוד האן מתווה מעודכן ומובנה לניהול הליכי פשיטת רגל החל משנת המשפט תשע"ד.

 

מהי תכליתה של הרפורמה החדשה בפשיטת רגל?

פשיטת הרגל משמעותה מצד אחד מתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו על מנת לשקם את עצמו מהבחינה הכלכלית  ולרבות החזרתו למעגל העבודה הרגיל ומהצד השני להבטיח פירעון הוגן ושיוויוני בין הנושים ובין עצמם. להבדיל מהליכי הוצאה לפועל מטרת דיני פשיטת הרגל איננה הליך משוכלל של קידום הגבייה, למעט במקרה בוטה של העברת מרמה כך למשל: ביטול הענקות לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל.

 

עיקרי הרפורמה בפשיטת הרגל

עפ"י המתכונת החדשה נקבעו מגבלות זמן. כך הוצע ע"י הכונ"ר כי בתוך 18 חודשים ממתן צו הכינוס, אזי הכונ"ר ו/או המנהל המיוחד ילמדו את מצבו הכלכלי של החייב ולרבות בדיקת צד הנכסים ומקורות ההכנסה של החייב, מקצועותיו בעבר ובהווה, עסקאות בהם החייב היה מעורב וערבויות עליהם חתם אל מול צד ההתחייבויות. יוצע לחייב לגלות מרצונו כל רכוש השייך לו ולרבות העברות והברחות שביצע טרם ההליך. יובהר כי שיתוף פעולה וגילוי מרצון והובלת בעל התפקיד מנהל המיוחד (בד"כ) לא יפגום בסיכוייו להשיג את ההפטר וזהו תמריץ חיובי שנועד להשיג איתור מהיר של רכוש החייב.

 

עוד נקבע כי בין 9-12 חודשים ממתן צו הכינוס תביעות החוב אשר הוגשו כנגד החייב אמורות להיבדק ולאפשר לקבל תמונה ברורה אודות מצבת החובות של החייב.   

 

בתוך 15 חודשים ממועד צו הכינוס על בעל התפקיד(מנהל מיוחד לרוב) להגיש תכנית הפירעון ש"נתפרה" לפי מידותיו של החייב לידי כונס הכנסים הרשמי ולאחר קבלת אישור הכונ"ר עובר להגשה ואישור של ביהמ"ש. במסגרת תכנית הפירעון המנהל המיוחד יקבע את לוחות הזמנים והאופן שבהם החייב יפרע את חובותיו עפ"י נתוניו האישיים, לרבות גילו, מקצועו, השכלתו והכנסתו הצפויה וכן רכושו ו/או רכוש שעומד לקבל בעתיד.

 

פירעון חובות החייב יכול להיעשות ע"י מימוש רכושו או ע"י תקבולים חודשיים או בצורה משולבת.

 

כאשר תכנית המימוש מבוססת על תשלומים חודשיים אזי פרק הזמן למימוש תכנית הפירעון לא יעלה על 3 שנים ממועד אישור תכנית הפירעון למעט אם קיימות נסיבות המיוחדות המצדיקות תקופת פירעון ארוכה יותר. במצב בו החייב יסתיר מהמנהל המיוחד מידע או ייצור חובות חדשים באופן לא מוסרי אזי הדבר יכול להוות נסיבות  מיוחדות להארכת תקופת הפירעון ובמקרים קיצוניים לשלילת ההפטר. התכנית אמורה לכלול סנקציות בגין אי עמידה בסעיפי התכנית וכן לוח זמנים אודות הסרה הדרגתית של ההגבלות אשר הוטלו על החייב.

במצב דברים בו החייב מיישם באופן מלא את תכנית הפירעון על המנהל המיוחד לדווח על כך לביהמ"ש ועקב זאת יזכה החייב להפטר.

 

הפטר לאלתר  

במקרים בהם אין כל הצדקה להמשך ניהול הליכי הפש"ר ימליץ הבעל התפקיד/כונ"ר/מנהל מיוחד על מתן צו הפטר לאלתר והדיון שנקבע בעניינו של החייב במסגרת צו הכינוס ישמש גם כדיון הפטר.

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page