top of page

ינואר 2017

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

 

חייב בהוצאה לפועל מוצא עצמו לעיתים נתון להליכים שונים כגון: עיקול משכורת, צווי מאסר, צווי עיקול וכיוצ"ב ופונה למצוא פתרון לעיכוב ההליכים כנגדו.

 

במצב זה, החייב מוצא עצמו לא רק נאנק תחת עול החובות אלא גם מתמודד בנפרד מול מספר רב של תיקי הוצאה לפועל, כאשר בכל תיק מבוצעים הליכים שונים ומגבלות שונות הפוגעות בחייב ובאפשרויות פרנסתו כמו עיקול משכורת, אי חידוש רישיון נהיגה, צווי מאסר וכיוצ"ב.

 

לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל ובכפוף לקבלת צו כינוס אזי בית המשפט של פשיטת רגל רשאי לעכב כל תובענה, הוצאה לפועל ואמצעי אחר עפ"י דין נגד החייב.

 

לפי סעיף 22א לפקודת פשיטת הרגל ניתן לפנות לבית המשפט של פשיטת הרגל בבקשה לעיכוב הליכים וביטול הגבלות באמצעות צו למינוי כונס נכסים זמני.

 

לגבי ביטול הגבלה על רישיון נהיגה נקבע ע"י ביהמ"ש העליון ברע"א 5137/11 פלוני נ עודד הכהן כי רישיון נהיגה של חייב שהוגבל במסגרת הליכי הוצאה לפועל וניתן בגינו צו כינוס בהליך של פשיטת רגל ולפיכך יש להסיר את ההגבלה שהוטלה על רישיונו.

 

סעיף 77 (א) לחוק הוצאה לפועל מאפשר לרשם הוצאה לפועל להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל אם שוכנע כי הדבר מוצדק לתקופה שתאפשר פנייה לבית המשפט לשם פתיחת הליך פשיטת רגל.

 

במסגרת סעיף זה גם ניתן לפנות בבקשה מיוחדת לביטול הליכי עיקול עו"ש, משכורת, עיקול מטלטלין, פקודת מאסר, ביטול צווי הבאה, וביטול הגבלות מלחדש רישיון נהיגה.

 

המפקח על הבנקים קבע במסגרת ההוראות הרגולטוריות בתחום יחסי בנק לקוח כי בהתקיים תנאים מסוימים הוא יכול להורות עפ"י בקשת חייב כי הוא זכאי לחשבון בנק חדש עם אפשרות להוראות קבע וקבלת כרטיס אשראי חיוב מידי (שניתן לבצע פעולה רק בתנאי שיש זכות בחשבון ) וכרטיס למשיכת מזומנים, שירות אחזור מידע וגישה לחשבון בנק. 

 

עם זאת, יודגש כי נקבע בפסיקה כי הסרת המגבלה לאחר מתן צו כינוס אינה בלתי הפיכה שכן אם בסופו של דבר בית המשפט לא יכריז על פשיטת רגל אזי הליכי פשיטת הרגל נמחקים כאילו מעולם לא היו והנושים יכולים לחדש את הליכי הגבייה כנגד החייב וכמו גם לגבי הגבלות מכל חוק הוצאה לפועל.

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page