top of page

ספטמבר 2016

הברחת נכסים במהלך הליך פשיטת רגל

  
הליך פשיטת רגל מהווה הפתרון האחרון לחייב שבד"כ איבד את כל נכסיו בשל חובותיו הרבים ומוצא עצמו חסר אונים עם הליכי הוצל"פ שונים שבוצעו ע"י הנושים רבים הדורשים את כספם. מטרת הליך פשיטת הרגל היא מצד אחד לרכז את כל הנכסים השייכים לחייב ולנסות לממש אותם על מנת לקבל תמורה מירבית אשר תחולק בין הנושים השונים כפוף להגשת תביעות חוב. למעשה, במסגרת ההליך של פשיטת רגל השליטה בנכסים עוברת לניהול הבלעדי של הכונס/מנהל מיוחד. בנקודה זאת החייב מנסה לא אחת להבריח נכסים לא אחת בדרכים יצירתיות.

 

אילו חובות על חייב בפשיטת רגל? 
סעיף 56 לפקודת פשיטת רגל מטיל על החייב את החובה לפרט בפני כונס הנכסים הרשמי/מנהל מיוחד/נאמן את כל פירוט נכסיו, רשימת הנושים שלו ופירוט החובות. כן החייב מחויב בחובת התייצבות לחקירה בפני כונס הנכסים/מנהל מיוחד/ נאמן בכל עת שיידרשו ממנו. 

 

באילו כלים ניתן להתמודד עם הברחת נכסים? 
סעיף 57א לפקודת פשיטת הרגל
קובע כי משניתן צו כינוס לחייב אזי ניתן כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ אשר יעמוד בתוקפו עד סיום הליכי פשיטת הרגל. 

 

סעיף 60 א לפקודת פשיטת הרגל מקנה לביהמ"ש את הסמכות בהינתן צו כינוס לחייב להיענות לבקשת המנהל המיוחד/נאמן לפנות לגורמים שונים ולרבות בנקים, רשות מס ולהמציא מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב ולפי המפורט בצו.
 

במסגרת הגשת בקשת פשיטת הרגל החייב מחויב בחובת הגילוי של כל הנכסים אשר בבעלותו ועל החייב לגלות כל פרט חיוני לצורך כינוס הנכסים והמימוש.  
 

סעיף 96 לפקודת פשיטת רגל דן אף הוא בביטול הענקות שעה שהוכח שהחייב העניק נכסים ונעשה פושט רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה. 
 

 

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page