top of page

טענת ההתיישנות הינה טענה משפטית פרוצדורלית המועלית במקרים רבים ונוגעת לכל תחומי המשפט האזרחי והפלילי. יובהר כי טענת ההתיישנות היא זכות דיונית ולא מהותית, כלומר, היא אינה גורמת לביטול הזכות לגופא, אלא רק יוצרת מחסום מפני תביעת הזכות...

התיישנות בפשיטת רגל

התיישנות חובות החייב כלפי הנושים, העבירות הפליליות המוגדרות בפקודת פשיטת הרגל והתיישנותן

מאמרים

החל מיום 1.9.2013 נכנסה לתוקף הרפורמה החדשה בפשיטת רגל וזאת לאור ריבוי מקרי פשיטת הרגל וחוסר היכולת של המערכת המשפטית לרבות בתי המשפט ומשרדי כונס הנכסים הרשמי להתמודד עם התיקים הרבים והעומס הרב המתלווה לכך.  בעבר, תיק פשיטת רגל יכול...

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל

מהי תכליתה של הרפורמה החדשה בפשיטת רגל? עיקרי הרפורמה

סיום הליכי פשיטת רגל- הפטר

סיום הליכי פשיטת הרגל יכול לבוא במס' דרכים:

1. ביטול הליכי פשיטת הרגל עקב ניצול לרעה ע"י החייב.

2. במקרה של בקשת נושה לפשיטת רגל במצב של חוסר תועלת לנושים.

3. החייב או כונס הנכסים הרשמי בהתחשב בדו"ח הנאמן יכולים...

סיום הליכי פשיטת הרגל, מהו צו הפטר? מהם הסייגים למתן הפטר? 

מהן סמכויותיו של המנהל המיוחד בפשיטת רגל?

מנהל מיוחד בפשיטת רגל

בהתאם לסעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל בסמכותו של כונס הנכסים של כונס הנכסים הרשמי למנות מנהל מיוחד בכל תיק של פשיטת רגל.

מינוי המנהל המיוחד נעשה עפ"י כתב מינוי ומאושר בד"כ בבית משפט של פשיטת רגל. מנהל מיוחד שהוא בד"כ עו"ד או רו"ח אשר קיבל...

זכאות לגמלה ומרכיביה, צו פירוק, פיצויי פיטורין

לא אחת קורה כי חברה או עסק עצמאי נקלע לחדלות פירעון ועקב כך נכנס להליכי פירוק במקרה של תאגיד/חברה/עמותה או פשיטת רגל במצב של עסק עצמאי. העסק או תאגיד המצוי בקשיים כספיים מעסיק עובדים שכירים ונותר חייב להם כספים וזכויות. לשם כך נחקק חוק...

זכויות עובדים בפשיטת רגל של מעסיק או בפירוק חברה

חובות החייב בפשיטת רגל, כיצד ניתן להתמודד עם הברחת נכסים?

הברחת נכסים במהלך הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל מהווה הפתרון האחרון לחייב שבד"כ איבד את כל נכסיו בשל חובותיו הרבים ומוצא עצמו חסר אונים עם הליכי הוצל"פ שונים שבוצעו ע"י הנושים רבים הדורשים את כספם. מטרת הליך פשיטת הרגל היא מצד אחד לרכז את כל הנכסים השייכים לחייב...

זכויות חייב ובן זוגו במכירת דירת מגורים בפשיטת רגל,

הקריטריונים בעת קביעת סידור חלוף, משכנתא

דירת מגורים בפשיטת רגל

כאשר חייב מגיע למצב שבו עול החובות הרובצים קשים מנשוא ואולי הליך פשיטת הרגל מהווה מבחינתו הפתרון הנכון, ואולם באם החייב הינו בעל דירת מגורים והוא חושש שמא במסגרת הליכי פשיטת הרגל תיכנס להליכי מימוש וכך עלול להיווצר מצב בו החייב ובני משפחתו...

עיכוב הליכים בפשיטת רגל  

חייב בהוצאה לפועל מוצא עצמו לעיתים נתון להליכים שונים כגון: עיקול משכורת, צווי מאסר, צווי עיקול וכיוצ"ב ופונה למצוא פתרון לעיכוב ההליכים כנגדו. במצב זה, החייב מוצא עצמו לא רק נאנק תחת עול החובות אלא גם מתמודד בנפרד מול מספר רב של תיקי הוצאה...

עיכוב הליכים וביטול הגבלות

פשיטת רגל - כל השאלות והתשובות

מהו מעשה פשיטת רגל?

סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל מגדירה מספר אפשרויות המהוות "מעשה פשיטת רגל".

הברחת נכסים במרמה, העברה או שיעבוד נכס תוך העדפת מרמה בין...

מהו מעשה פשיטת רגל? מיהו חייב בפשיטת רגל? ועוד

התנאים להגשת בקשת הפטר בהוצאה לפועל ומידע נוסף בנושא

בקשה להפטר בהוצאה לפועל

ביום 6.9.15 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז -1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך 3 שנים, דהיינו עד ליום 6.9.2018.
במסגרת התיקון לחוק, חייב אשר הוכרז "כחייב מוגבל באמצעים"...

כל הכיוונים שכדאי לבדוק לפני ביצוע עסקת מקרקעין

כללים לביצוע עסקת מקרקעין

עסקת רכישת דירת מגורים מהווה עסקה בקנה מידה גדול למרבית האנשים ומכאן יש לבצע בדיקות מעמיקות לפני הרכישה:

1. יכולות כלכליות –מהו ההון העצמי אשר בידיכם? האם ניתן להסתמך על הלוואות ממשפחה? מה הסיכונים הכרוכים בנטילת משכנתא...

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page