top of page

הצורך בעורך דין פלילי - הרצון להימנע מחובות מוביל לא אחת לפשיטת רגל ועבירות פליליות :

הליכי פשיטת הרגל הם הליכים אזרחיים - אולם במהלך ההליך של פשיטת הרגל יש היבטים פליליים רבים. ראוי לשים לב אליהם.

  1. הצהרת שקר כנושא.

  2. אי ציות לצו פש"ר.

  3. סירוב למסור מידע על נכסים.

  4. הפרת הגבלות.

  5. ייסוד תאגיד.

  6. השגת אשראי.

אלו ועוד הן עבירות פליליות במהלך הליך פשיטת הרגל.

לא תמיד פושט הרגל או האדם שנימצא בהליך מודע לצורך להשתמש בעורך דין פלילי בעת ההתמודדות אל מול ההליך הפלילי של פשיטת הרגל.

רשומה זאת תיגע לחובות שיכול ויווצרו במהלך ההליך הפלילי - ולא יופטרו.

פשיטת רגל וחובות המשפט הפלילי, חובות שנשארים גם אחרי ההפטר 

הליך של פשיטת רגל הוא הליך נידרש על מנת לאפשר לאנשים שנפלו כלכלית, בשל שלל סיבות ונסיבות לחזור לחברה כחברים יצרניים.

ההיגיון אומר שאם אדם מקבל הפטר - ראוי שההפטר יאפשר לאדם לחזור לחברה באופן מלא. 

בפועל יש חריגים רבים ליכולת לבטל חובות. 

חלק מהחריגים בנויים על המשפט הפלילי, אחרים על נסיבות להם אנו כחברה רוצים להעניק חשיבות.

המשמעות של החריגים הוא יצירת מציאות במסגרתה, בין היתר, עבריינים לא יצליחו להשתקם לעולם. השאלה היא האם מדובר במציאות ראויה.

הדבר במשך שנים נפל בין הכיסאות, עתה עם העלייה בסכומי הקנסות בבית המשפט, במסגרת תיקים פליליים, חשוב לכול עורך דין פלילי להיות מסוגל להבחין בשוני המהותי בין סוגי המקורות לחובות.

התוצאה של צו הפטר 

כפועל יוצא של סיומם של השלמת הליכי פשיטת הרגל ולאחר מילוי התנאים מופטר החייב מחובותיו. זהו המצב שאמור היה להתקיים.

אולם החריגים למצב הזה הם העיקר במסמך זה - במיוחד אלא שנובעים מהמשפט הפלילי.

מסלולי פשיטת הרגל 

לפי פקודת פשיטת הרגל קיימים מספר מסלולים לסיום ההליך של פשיטת הרגל בין בדרך של פשרה ובין בדרך של הסדר.

לפי החוק ההסדר יפטור את החייב מכול חובותיו שהיו ברי תביעה בהליך פשיטת הרגל פרט לחוב בגין מזונות. (בכפוף לחריג).

המסלול השני לסיום הליכי פשיטת הרגל הוא במתן צו הפטר המפטיר את החייב מחובותיו - עם זאת חובות מסוימים יעמדו בתוקף למרות צו ההפטר.


מדובר בחובות הבאים:

  1. חוב הנובע מהתחייבות להימנע מעבירה.

  2. ב. חוב המגיע למדינה בשל קנס.

  3. ג. חוב או חבות שנוצרה במרמה.

  4. חוב מזונות לפי פסק דין.

 

מה עם חובות שנובעים מקנס - בהסדר נושים ?

גם שהחוב מסתיים בהסדר נושים - היינו רק חובות מזונות יכולים לעמוד בתוקף, זהו לא בדיוק המצב.

על מנת שחוב "יופטר" עם סיום ההליך הוא צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים :

הנושה הרלוונטי לא הסכים להסדר נושים.

מדובר בחוב שהחייב לא היה מופטר ממנו בהפטר בפשיטת רגל.

 

מה עולה בגורל חובות מקנסות עירייה ?

כך יוצא שעה שיש חוב בשל קנסות עירייה אפילו - והעיריה לא הייתה מודעת להליך המשפטי של פשיטת הרגל, משכך היא לא יכולה הייתה לתת את הסכמתה להסדר - ולכן החוב ימשיך לחול.

לפי החוק נקבע שעם הסדר הנושים לו מסכימים מרבית החובות, מחויבים גם המתנגדים לקבלו וזה ניכפה על ידי בית המשפט המחוזי.

 

אולם יש את החריג של חובות שממשיכים לחול

"פשרה או הסדר, אף אם הוסכם עליהם ואושרו, לא יחייבו נושה שלא הסכים להם לעניין חוב או חבות אשר לפי פקודה זו לא היה ניפטר מהם על פי צו הפטר בפשיטת רגל".

היינו אין דרך לסיים חוב ללא הסכמה - בהסדר - באם זהו חוב שאינו בר מחיקה בצו הפטר !

מסלולי פשיטת הרגל 

חובות שלא יבוטלו

קיימים מספר סוגי חובות שלא יופטרו ואלו הם :

חוב המגיע למדינה מפורש גם בחוב שמגיע לראשות של המדינה כמו עירייה !

חוב שהושג מהתחייבות להימנע מעבירה.

חוב מזונות - אלא באם זה הופטר באופן ספציפי.

חוב שהושג במרמה.

המשותף לכול אותם סוגי חובות הוא ברור - בבסיסם עומד שיקול חברתי מובהק המצדיק את שיריון החובות הנ"ל מפני צו הפטר.

 

חובות בשל קנסות או התחייבות 

מדובר בחובות שהם חלק מענישה פלילית !

שיקול של טובת הציבור עומד בבסיס השמירה על חובות אלא שלא יווצר מצב במסגרתו הענישה הפלילית למעשה תתעקר מתוכן.

הטלת קנס או התחייבות הוא כמו כל עונש פלילי אחר.

הטלת הקנסות עולה בשנים האחרונות באופן מהותי, עורכי דין פליליים רבים לא תמיד מודעים למלוא ההשלכות של העליה בקנסות ולא רואים בקנסות עילה לערעור פלילי -  נושא זה חייב לקבל תפנית.

 

הקנס הפלילי

תכלית הטלת הקנס בהליך הפלילי דומה במובנים רבים לתכלית של השתת עונשים פליליים אחרים.

אלא אמורים להביא לידי ביטוי את המטרות החברתיות בבסיס משפט הפלילי. 

עקרונות הענישה כמו הלימה, שיקום והרתעה. כמו גם השמירה על שלום הציבור והחובה להתחשב בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה ונסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה הפלילית.

 

קנס לעירייה 
 

קנס לעירייה יחשב לקנס לזרועות המדינה ! זאת למרות שהוא משולם לקופת העירייה.
 

מאמר נכתב בשיתוף עורך דין פלילי מוטי אדטו 

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page